KANCELARIA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Nowym Sączu
Anna Cieślikowska
ul. Jagiellońska 12
33-300 Nowy Sącz
telefon/fax: 18 442 02 33
e- mail: nowy.sacz.cieslikowska@komornik.pl

Kancelaria Komornicza czynna:
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Komornik przyjmuje interesantów
w czwartki w godzinach
od 9.00 do 16.00.

Kasa czynna w godzinach pracy.

Bank: PKO Bank Polski S.A.
Numer rachunku: 91 1020 3453 0000 8702 0188 8254